Foreldrepulsen uke 51 – En ekstra rundt bordet

Foreldrepulsen uke 50 – ungdom og rus

Mange ungdommer møter rus for første gang på ungdomsskolen. Som foreldre er det viktig å prate med barna om rus, ha et bevisst forhold til eget rusbruk og være oppmerksom på signaler om rusbruk hos ungdommen. Det kan være tøft å stå i mot gruppepress om rusbruk. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 49 – Anbefalinger om fysisk aktivitet for barn og unge

I de nye anbefalingene til Helsedirektoratet presiseres det hvor viktig det er å redusere stillesitting blant barn. Barn og unge bør være fysisk aktive minimum 60 minutter med moderat eller høy intensitet hver dag. Både organiserte aktiviteter og hverdagsaktivitet hjelper til med å holde barna i god fysisk form. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 48 – Digital lesing

De fleste barn og unge i dag leser mer på skjerm enn de gjør på papir. Boka er i ferd med å bli forbigått av PC, nettbrett og mobiltelefoner. Hva kjennetegner digital lesing, og hvilke ferdigheter må barna ha for å manøvrere i en digital tekstkultur?

Å lese på skjerm kan virke motiverende for mange barn. Men digitale tekster krever som oftest mer av leseren enn de tradisjonelle trykte tekstene.

Les mer her.

Foreldrepulsen uke 47 – «Men alle andre får jo lov!»

Mange barn bruker argumentet om at andre barn får lov, om de møter en grense de er uenige i. Barn har sterk rettferdighetssans, og kan reagere sterkt om de oppfatter at barn rundt dem har andre regler enn dem selv. Snakk med barnet ditt og med andre foreldre om hvilke regler som bør gjelde. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 46 – fem tips for å forbedre engelsken

Mange foreldre synes det er vanskelig å hjelpe barna med engelskopplæringen. Her finner du forslag til hvordan dere kan øve på å forbedre ordforråd, grammatikk og uttale.

Foreldrepulsen uke 45 – Hva betyr elevmedvirkning?

Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt. Elevmedvirkning er et viktig prinsipp i norsk skole. Det betyr at elevene skal få uttale seg, delta i og ha innflytelse på det som angår dem på skolen. Hvordan foregår det? Les mer her.

Foreldrepulsen uke 44 – presentasjon i klassen

Muntlige framføringer er en stor del av skolehverdagen for elever på alle trinn. Elevene skal også vurderes på sine presentasjoner etter hvert. Hvordan kan foreldre veilede og hjelpe barna med å forberede seg til disse framføringene?
Les mer her.

Yrkesmesse i Vardø

10.klasse reiser på yrkesmessa i Vardø 5.-6. november. For mer informasjon, les her: Vardø yrkesmessa (ligger også under «Om skolen» –> «sosiallærer og rådgiver».

Foreldrepulsen uke 43 – «Tweens» – mellom barndom og ungdom

Ikke helt barn, ikke helt tenåring. Aldersgruppa mellom 8 og 12 år kalles ofte for «tweens» – fra det engelske uttrykket «in between» – mellom. De står i en brytningstid og veksler mellom å være store og små. Les mer her.