Foreldrepulsen uke 34 – tilbake til hverdagen

Ut av feriemodus! En deilig sommer med sene kvelder, late morgener og isspising er tilbakelagt. For å få en god start på skoleåret, er det lurt å tjuvstarte litt med hverdagsrutinene. Bruk litt tid på å komme inn i rytmen før hverdagen braker løs.

Les mer her.

Et nytt skoleår!

Da vil jeg ønske velkommen til nytt skoleår, mandag den 18.august, kl.08.30!

Vi gleder oss til å se dere alle, nye og gamle elever, og samtidig håper jeg at dette skoleåret kan stå i RAUSHETENS tegn. At vi er rause mot hverandre og tar vare på hverandre.

Det er alle vi som utgjør skolen vår og vi har alle et ansvar for at det er en god skole å være på. Det er bare SAMMEN vi kan gjøre skolen vår bedre!

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Rektor Bianca

Rektor ønsker alle en god sommer!

Da er dette skoleåret slutt.
Vi går en velfortjent ferie i møte, alle elever,alle ansatte og ledelsen ved skolen. Det har vært et flott skoleår og jeg vil gjerne takke alle foreldre for samarbeidet med skolen. Båtsfjord skole er en skole i forandring og fornyelse, og som ny rektor må jeg si at dette er en spennende jobb! Jeg gleder meg allerede til høsten – men først skal vi puste ut, nyte late dager og hente nye krefter til et nytt skoleår!

God sommer til alle – nyt den og pass på å samle opp solkrefter, så vi står sterkere rustet til høsten, når mørket kommer krypende.

Med vennlig hilsen

Rektor Bianca

Foreldrepulsen uke 25 – planleggingsdager

I løpet av skoleåret har elevene enkelte fridager som skolens ansatte bruker til planlegging og utviklingsarbeid. Hva skjer på planleggingsdagene? Hvordan kan disse dagene bidra til bedre undervisning for elevene? Tid til samarbeid, kompetanseheving og grundig planlegging kommer elevene til gode. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 24 – skoletur til badeplassen

Skoleåret nærmer seg slutten, og sommeren er i gang flere steder i landet. Mange klasser drar på turer som gir dem god læring og opplevelser som styrker klassemiljøet. Turer til badeplassen er spennende og lærerik, og må gjennomføres trygt og forsvarlig. Les mer her.

Skoleruta 2014/2015

Skoleruta for neste skoleår finner dere under «Om skolen», deretter «Skolerute 2014/2015″.

Sletting av fravær på vitnemålet

Da er det igjen på tide å minne om at elevene på ungdomstrinnet kan få slettet inntil 10 dagers fravær fra vitnemålet.

Kriterier:

* Ved sykdom må legeerklæring vedlegges
* Ved gyldig fravær (feks turer til reguleringstannlege, sykehus osv), må man ha søkt fri på eget skjema på forhånd, og fått dette godkjent
* Søknaden må leveres så snart som mulig.
* Søknaden må leveres for det skoleåret det gjelder – man kan ikke «samle opp», og søke 30 dager i 10. klasse.

Søknadsskjemaet ligger under Skjemaer i toppmenyen, dokumentet heter Fravær som kreves ikke ført på vitnemålet. 

Foreldrepulsen uke 23 – valg av fremmedspråk på ungdomstrinnet

Å beherske fremmedspråk åpner dører og muligheter i elevenes framtid. Men hvilke valgmuligheter har elevene, og hva slags konsekvenser får valget for videre skolegang og studier? Les mer her.

Revidert ordensreglement vedtatt 27.05.14

27.05.14 ble nytt ordensreglement inkl. konsekvenser vedtatt i Kultur- og oppvekststyret. For å lese disse, går du på fanen «Om skolen» i toppmenyen, og velger ordensreglement og konsekvensmatrise.

Foreldrepulsen uke 22 – barn og skilsmisse

For mange foreldre er samlivsbrudd løsningen på en vanskelig situasjon. Alle brudd er forskjellige, men felles er at de innebærer en vond periode både for voksne og barn. Hvordan kan dere gjøre opplevelsen av bruddet lettere for barna? Les mer her.