Et mobbefritt skolemiljø krever våkne voksne

Også vår skole vil oppleve en og annen gang at noen elever ikke respekterer reglene. Dessverre har vi hatt noen tilfeller i det siste der gutter på ungdomstrinnet har forsøkt å true til seg penger eller eiendeler fra andre elever, med trusler om å bli baset i snø om de ikke gjør det. Vi har nå avdekket hvem det er, og disse få guttene er nå under ekstra tilsyn fra både voksne og elever. Skulle det skje på nytt, vet disse guttene hva de ubehagelige konsekvenser blir for dem.

Vi har også forklart elevene hvor viktig det er at de varsler voksne dersom de blir truet av andre elever. Det er samtidig viktig at foreldrene snakker med sine barn om hvordan de har det, og i hvor stor grad de trives. Like viktig er at foreldrene forsikrer seg om at barna ikke tar med seg noe på skolen som dere ikke har fått skriftlig melding fra lærerne om kan bringes med til skolen. Derfor mødre og fedre; Ta en alvorsprat med barnet ditt i dag. Det blir som regel den siste på en lang, lang stund.

Her er forresten den såkalte «konsekvensmatrisa» som brukes ved regelbrudd på Båtsfjord skole: Konsekvenser ved regelbrudd Ta gjerne en prat med ditt barn om denne og deres forståelse av den.

Ungdomstrinn i Utvikling

20141212_093416

Den nasjonale satsinga på skolen fortsetter. Med Ungdomstrinn i Utvikling kan alle kommuner med ungdomsskoler nyte godt  av denne kompetansehevinga. På Båtsfjord skole foregår det nå et krafttak for skriveferdigheter. Alle ansatte blir kurset i dette, og skriving blir tatt aktivt i bruk i ALLE fag (ikke bare norsk). Elevene skal få økt sin skrivekompetanse som en av de 5 grunnleggende ferdigheter, og det er derfor viktig at alle hjem gjør sin lille del av dette arbeidet. Det kommer mer informasjon etterhvert.

Yrkesmessa i Vardø

5 november reiser 10 klasse på Yrkesmessa i Vardø. Elevene får omvisning på den videregående skolen, de skal høre på spennende foredrag og delta på yrkesmessa. Dette er en fantastisk måte til å få informasjon om muligheter som finnes i Finnmark.
Programmet finner du her.

YRKESMESSA 2015 Program Båtsfjord og Vadsø

Godt nytt skoleår!

Vi er nå kommet godt i gang på Båtsfjord skole. Som ny rektor er dette starten på en spennende reise. Jeg overtar etter Bianca som har fått mye på plass, og nå gjelder det å bygge videre på dette. Vi er 10 nye ansikter blant de ansatte på skolen og er blitt tatt godt i mot av både øvrige ansatte, elever og foreldre. Vi nyansatte er meget fornøyde med måten vi er blitt tatt i mot av Båtsfjordsamfunnet!

For meg som rektor er det særlig viktig at elevene opplever et trygt skolemiljø. Kommunen og skolen har nulltoleranse overfor mobbing!

En trygg skole gir grunnlag for økt læring, og vi skal sørge for at elevene kan lykkes også faglig når de søker seg over i videregående skole.

Jeg ønsker dere alle lykke til med et nytt skoleår!

Børre St. Børresen, rektor

God sommer!

Jeg takker for meg som rektor ved Båtsfjord skole og ønsker alle en herlig sommer! Det har vært en flott opplevelse å bo her i Båtsfjord og arbeide ved skolen – en skole i forandring og ny utvikling. Takk for alle opplevelser og nye erfaringer jeg har fått – spesielt til de flotte lærerne og elevene ved skolen.

Med vennlig hilsen

Rektor Bianca Halvorsen

Foreldrepulsen uke 26 – Svømming redder liv!

Halvparten av norske tiåringer kan ikke svømme. I skolen er det gjort endringer i målene for svømmeopplæringen, som settes i verk fra skolestart 2015. Mange benytter sommeren til å utvikle og øve på svømmeferdighetene. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 25 – Ferdigheter for framtida

Skolen skal utdanne elevene til å fungere i framtidas samfunn og arbeidsliv. Hva slags kompetanse og ferdigheter blir viktige i årene som kommer? Hvordan kan dagens barn bli best mulig forberedt på kravene og forventningene i det samfunnet de skal jobbe og leve i? Hvordan bør skolen forberede barna på morgendagens samfunn? Les mer her.

Foreldrepulsen uke 24 – Skolehelsetjenesten

Alle norske skoler skal ha et tilbud om skolehelsetjeneste. Hva er skolehelsetjenestens formål og oppgaver, og hvordan kan foreldre eller skolebarn komme i kontakt med dem? Les mer her.

Foreldrepulsen uke 23 – Hvordan settes standpunktkarakterer?

Når det tiårige grunnskoleløpet avsluttes, skal elevene få vitnemål med eksamens- og standpunktkarakterer. Hva ligger bak disse vurderingene, og hvordan skal elevenes kompetanse måles? Les mer her.

Foreldrepulsen uke 22 – «Hvordan har du hatt det på nettet i dag?»

Barn kan oppleve både spennende og ubehagelige ting på nett. Mobiltelefoner og digitale møteplasser har blitt en arena hvor også mobbing foregår, og det er viktig at voksne er i kontakt med barnas nettverden. Les mer her.