Skolerute 2015-2016

Skoleruta for neste skoleår har kommet! SKOLERUTE 2015-2016

Studietur til Russland

Onsdag 22.04.14 reiser 22 elever fra 8. og 9. klasse til Russland for å delta i samarbeidsprosjektet «Russisk åpner dører…»  Programmet for turen finner dere her: 1PROGRAMMA 23-260415

Foreldrepulsen uke 17 – Foreldrenettverk skaper trygghet

Foreldrene i en skoleklasse har én ting til felles – omsorg for barnet sitt. Når foreldrene deler erfaringer, blir kjent med hverandre og snakker sammen, virker det forebyggende for mobbing og ekskludering. Trivselen øker, og konflikter kan bli forhindra ved utvikling av felles normer. Les mer her.

Båtsfjord skole – en mobilfri skole!

Båtsfjord skole har i lengre tid arbeidet med prøveprosjektet «Mobilfri skole», initiert av rektor. Temaet har vært oppe i kollegiet, elevrådet og FAU, og alle er positive til å prøve dette i en periode. Prosjektet går ut på at ingen elever får ha med eller bruke mobilen sin i løpet av skoledagen.

Prøveprosjektet starter opp Mandag 13.april og vil gå frem til sommerferien.

Begrunnelse for prøveprosjektet:
* Forhindre mobbing
* Utvikle sosial kompetanse

Les mer her: Mobilfri skole.

Mvh Rektor Bianca Halvorsen

Foreldrepulsen uke 16 – Når ulykker skjer på skolen

Heldigvis er det sjelden det skjer alvorlige ulykker i norske skoler. Som oftest er det skraper og sår som kan håndteres på stedet. Men skulle det skje noe alvorlig, har skolene rutiner, retningslinjer og forsikring for å ivareta barna. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 15 – Å trene på multiplikasjon

Den lille gangetabellen må på plass for at barna skal ha god utvikling i matematikk. Og da er det bare å øve, øve, øve. I denne artikkelen får du noen tips til hvordan du kan hjelpe barnet med å få automatisert gangetabellen. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 13 – Hvorfor uteundervisning?

Ved å flytte undervisningen ut av klasserommet, åpner det seg nye muligheter for læring. Uteundervisning styrker motivasjon og forståelse, og tilbyr variasjon i skoledagen. Atferdsproblemene blir mindre og de stille elevene blir mer aktive utendørs. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 12 – Læreplanen i norsk på tre minutter

I læreplanen finner vi informasjon om hva elevene skal lære på skolen. Hvert skolefag har en læreplan som beskriver hovedområder og kompetansemål i faget. Her får du et kjapt blikk på læreplanen i norsk.

Foreldrepulsen uke 11 – Kostholdsjungelen

Det florerer av kostholdsråd i alle kanaler. Som forelder vil man det beste for barnet sitt, og i blant kan det være vanskelig å vite hvilke råd man skal følge. Her finner du kvalitetssikrede anbefalinger om kosthold fra norske helsemyndigheter. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 10 – Mobbeprogrammer og tiltak

Arbeid mot mobbing er en viktig del av skolens oppgave. For å jobbe systematisk med å skape et inkluderende læringsmiljø hvor elevene kan føle seg trygge, velger mange skoler å innføre programmer mot mobbing. Her kan du lese litt om hva disse programmene innebærer, og hva slags tiltak som settes inn på programskolene. Les mer her.