Foreldrepulsen uke 44 – presentasjon i klassen

Muntlige framføringer er en stor del av skolehverdagen for elever på alle trinn. Elevene skal også vurderes på sine presentasjoner etter hvert. Hvordan kan foreldre veilede og hjelpe barna med å forberede seg til disse framføringene?
Les mer her.

Yrkesmesse i Vardø

10.klasse reiser på yrkesmessa i Vardø 5.-6. november. For mer informasjon, les her: Vardø yrkesmessa (ligger også under «Om skolen» –> «sosiallærer og rådgiver».

Foreldrepulsen uke 43 – «Tweens» – mellom barndom og ungdom

Ikke helt barn, ikke helt tenåring. Aldersgruppa mellom 8 og 12 år kalles ofte for «tweens» – fra det engelske uttrykket «in between» – mellom. De står i en brytningstid og veksler mellom å være store og små. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 42 – På kant med læreren

Det er uunngåelig at det oppstår konflikter mellom hjem og skole i blant. Kommunikasjonen mellom foreldre og lærer kan bli vanskelig, og tillitsforholdet står i fare. Hvordan kan man forebygge og håndtere slike konflikter – til barnets beste? Les mer her.

Foreldrepulsen uke 41 – Hvorfor lykkes jentene?

Jenter får bedre karakterer på skolen enn gutter i de fleste fag. Hvorfor er det slik? Jentene har færre atferdsproblemer, leser bedre og tilpasser seg bedre arbeidsmåtene i skolen. Hvilke forklaringer finnes på disse forskjellene? Les mer her.

Foreldrepulsen uke 40 – vær et godt netteksempel

Barn og unge deler bilder, videoer, meninger og tanker med hele verden på internett. Som foreldre må vi gå foran som gode eksempler på hvordan man skal unngå å utlevere seg selv og andre, og opptre etisk varsomt på nett. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 39 – matematiske begreper

Matematikkfaget har sitt eget språk. Det er viktig at barna blir fortrolige med dette språket for å få god forståelse for matematikk. Begynn tidlig og benytt litt av hverdagspraten til å trene begreper som legger grunnlaget for god tallforståelse. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 38 – Ikke meld deg ut!

Å være foreldre til tenåringer, er en evig balansegang. Ungdommene trenger struktur og veiledning, samtidig som de skal øke sin frihet og selvstendighet. Sikkert er likevel at det er minst like viktig med engasjerte foreldre på ungdomstrinnet. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 37 – fokus på rettskriving

Skriving er et viktig redskap for elevenes læring, samtidig som skriving er en måte å vise hva de har lært. Mange foreldre synes det er en vanskelig balansegang å veilede i rettskriving og samtidig ivareta skrivegleden. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 36 – mobbing eller ikke?

Mange elever opplever å havne i konflikt med medelever, eller har klassekamerater de rett og slett ikke kommer så godt overens med. Hvordan kan man kjenne igjen om det i en vanskelig relasjon faktisk foregår mobbing? Les mer her.