SAMARBEIDSPROSJEKT MED RUSSLAND «On the other side of the camera #2» Båtsfjord 24. – 27. September

24. September får Båtsfjord skole 21 russiske elever og 4 lærere på besøk. Målet med prosjektet er å lage en kort film om Båtsfjord og omegn. Elever i 9. og 10 kl på Båtsfjord skole, som studerer russisk som fremmedspråk, deltar i prosjektet. Dette innebærer en del ettermiddagsarbeid 25. og 26. september, noe elevene får avspasert senere.  Prosjektet er finansiert gjennom midler fra Barentssekretariatet. Detaljert program finner dere her info om prosjektet og program 2

Kunst og håndverksproduksjon

Da har det kommet en del bilder av vårens produksjoner fra kunst og håndverk. Dere finner bilder av kopper tegnet med egenskygge og slagskygge tegnet av 6. klasse, rom i ett-punkts perspektiv tegnet av 7. klasse, sko tegnet av 9a og vesker lagd av design og redesiggruppa. Dere finner bildene i fanen Fotogalleri, der ligger det også andre bilder tegnet av elever her på skolen.

Samarbeidsprosjekt med gymnasium nr.3 i Murmansk «On the other side of the camera!»

29.mars reiser  9 kl elever som studerer russisk som fremmedspråk til Murmansk.
Vi gleder oss til å bli kjent med russiske elever, russisk samfunn, kultur og filmtradisjoner. Vi skal i løpet av oppholdet blant annet besøke skoler, TV-selskap og russiske hjem. Russiske og norske elever skal lage korte filmer om Murmansk sammen.  
Utvekslingen startet i 2010 og årlig har alle elever på ungdomsskolen og videregående som har russisk som fremmedspråk deltatt. Prosjektet er finansiert av Barentssekretariatet.
 
Program for uka ligger under: program1

Alarmtelefonen for Barn og Unge

Hei alle ansatte og elever i skolen
 
Alarmtelefonen for Barn og Unge 116 111 vil med dette minne om vår eksistens.  Vi har i år dessverre ikke mulighet for å sende ut materiell i post til alle skoler, slik vi har gjort ved tidligere anledninger. 
Vi har de siste årene produsert mye materiell som ligger ute på vår web side og på vår egen youtube kanal. Hensikten med det er å gjøre det enklere for dere å laste ned materiell, det være seg tegneserier, logo, plakater, kampanjefilmer eller vår egen 116 111 låt og bruke det slik dere ønsker det.
Vi håper dere benytter dere av muligheten til å laste ned vårt materiell og våre kampanjefilmer. De kan lastes ned til skjermer i fellesareal eller brukes i forbindelse med undervisning.
 
Lenker til film og materiell her:
 
Har dere spørsmål vennligst kontakt oss på mail: alarm@116111.no

Skriv for liv!

Elevene på skolen vår har jobbet godt den siste uka på så mange felt. Størst betydning vil nok deres brev og tegninger få. De har nemlig satt seg inn i hva menneskerettigheter handler om. Amnesty International har også i år en kampanje som de kaller «Wright for right», eller som det er blitt kalt på norsk; Skriv for liv. Amnesty vier spesiell stor oppmerksomhet til 6 mennesker som på ulikt vis er blitt forfulgt, ettersøkt, fengslet uten rettsak eller torturert kun fordi myndighetene eller andre maktpersoner anser de som en trussel.

I disse dager samles alle brev og tegninger inn, og de sendes til Amnesty som sender de videre til pårørende. I tillegg har eleven skrevet brev til statsledere i Tyrkia, Egypt, USA, Peru, Malawi og Kina og bedt myndighetene om å verne de slik FNs menneskerettigheter forutsetter. Også disse brev sender Amnesty videre til de land det gjelder.

Dette skriveprosjektet er del av «Skriving i alle fag» som Båtsfjord skole satser på som del av «Ungdomstrinn i utvikling», ledet av ressurslærerne Inna Kristiansen og Atle Larsen. Dette prosjektet er ment å øke elevenes skriveferdigheter fra 5. – 10.trinn. Når elevene blir bedre til å skrive, øker de også leseferdighetene. Øker de leseferdighetene, blir alle fag enklere å forstå. Da står de også bedre rustet når de etter 10.trinn skal inn på videregående skole. «Skriving i alle fag» er et vinn-vinn-prosjekt for elevene. I tillegg er denne kampanjen fra Amnesty med på å øke elevenes  sosiale ferdigheter. Empati (forstå/sette seg inn i og bry seg om hvordan andre har det) er en sosial ferdighet som må trenes.

Elevene har i desember fått vist sine empatiske evner gjennom et meningsfullt skriveprosjekt. Vi håper at disse 6 menneskene de har hjulpet snart skal få sin frihet.

Og slik ser et av de mange, gode brevene ut: ( Takk til Hedda! 🙂 )

Mer om Amnesty sin aksjon her.https://www.amnesty.no/skrivforliv