Foreldrepulsen uke 38 – Ikke meld deg ut!

Å være foreldre til tenåringer, er en evig balansegang. Ungdommene trenger struktur og veiledning, samtidig som de skal øke sin frihet og selvstendighet. Sikkert er likevel at det er minst like viktig med engasjerte foreldre på ungdomstrinnet. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 37 – fokus på rettskriving

Skriving er et viktig redskap for elevenes læring, samtidig som skriving er en måte å vise hva de har lært. Mange foreldre synes det er en vanskelig balansegang å veilede i rettskriving og samtidig ivareta skrivegleden. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 36 – mobbing eller ikke?

Mange elever opplever å havne i konflikt med medelever, eller har klassekamerater de rett og slett ikke kommer så godt overens med. Hvordan kan man kjenne igjen om det i en vanskelig relasjon faktisk foregår mobbing? Les mer her.

Valgfag og språkfag

Skjemaer for søking av valgfag (8.-10.trinn) og språkfag (8.trinn) ligger nå i menyen ovenfor under Skjemaer.

Hvordan sjekker vi fravær, anmerkninger og karakterer? Hvordan signerer vi ukeplanen digitalt?

Under finner dere en oppskrift for hvordan dere kan sjekke barnets/ungdommens fravær, anmerkninger og karakterer, samt hvordan dere månedlig signerer ukeplanen digitalt. Husk at har dere flere barn, må det signeres for alle.

Til alle foresatte ved Båtsfjord skole

Foreldrepulsen uke 35 – pappa, engasjer deg!

En engasjert skolepappa bidrar til at barnet trives og presterer bedre. Fedre som overlater skoleoppfølgingen til mor mister sjansen til å påvirke hvordan skolen skal være og bli bedre kjent med barnas hverdag. Det taper både far og barna på. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 34 – tilbake til hverdagen

Ut av feriemodus! En deilig sommer med sene kvelder, late morgener og isspising er tilbakelagt. For å få en god start på skoleåret, er det lurt å tjuvstarte litt med hverdagsrutinene. Bruk litt tid på å komme inn i rytmen før hverdagen braker løs.

Les mer her.

Et nytt skoleår!

Da vil jeg ønske velkommen til nytt skoleår, mandag den 18.august, kl.08.30!

Vi gleder oss til å se dere alle, nye og gamle elever, og samtidig håper jeg at dette skoleåret kan stå i RAUSHETENS tegn. At vi er rause mot hverandre og tar vare på hverandre.

Det er alle vi som utgjør skolen vår og vi har alle et ansvar for at det er en god skole å være på. Det er bare SAMMEN vi kan gjøre skolen vår bedre!

Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Rektor Bianca

Rektor ønsker alle en god sommer!

Da er dette skoleåret slutt.
Vi går en velfortjent ferie i møte, alle elever,alle ansatte og ledelsen ved skolen. Det har vært et flott skoleår og jeg vil gjerne takke alle foreldre for samarbeidet med skolen. Båtsfjord skole er en skole i forandring og fornyelse, og som ny rektor må jeg si at dette er en spennende jobb! Jeg gleder meg allerede til høsten – men først skal vi puste ut, nyte late dager og hente nye krefter til et nytt skoleår!

God sommer til alle – nyt den og pass på å samle opp solkrefter, så vi står sterkere rustet til høsten, når mørket kommer krypende.

Med vennlig hilsen

Rektor Bianca

Foreldrepulsen uke 25 – planleggingsdager

I løpet av skoleåret har elevene enkelte fridager som skolens ansatte bruker til planlegging og utviklingsarbeid. Hva skjer på planleggingsdagene? Hvordan kan disse dagene bidra til bedre undervisning for elevene? Tid til samarbeid, kompetanseheving og grundig planlegging kommer elevene til gode. Les mer her.