Kjære alle elever og lærere på alle trinn ved skolen vår!

I uke 6 er det den store Fiskeriuka i Båtsfjord.

Da skal det skje mye rundt omkring i Båtsfjord og på skolen vår!

Onsdag, 4.februar blir det fiskesuppe til alle på huset! 

I den anledning vil rektor utlyse en konkurranse!

Hver klasse skal dekorere døra inn til klasserommet sitt og området rundt.

Tema er: «PÅ HAVET OG I HAVET».

En jury bestående av rektor og noen hemmelige agenter,

vil velge ut en vinner på mellomtrinnet og en vinner på ungdomstrinnet.

Premien er Pizza til hele klassen! 

Lykke til! 

Hilsen rektor Bianca

 

Foreldrepulsen uke 5 – Å lese for å lære

Nøkkelen til ditt barns videre læring ligger i leseferdighetene. Gjennom lesingen skal barnet få kunnskap, trekke ut informasjon og forstå det han eller hun har lest. Hvordan kan foreldre støtte oppunder lesing for læring? Les mer her.

Foreldrepulsen uke 4 – Psykologisk førstehjelp

Som foreldre kan vi ikke skåne barna for alle vonde situasjoner. Men vi kan bistå dem i å håndtere de tunge tankene. Her finner du noen tips til hvordan du kan hjelpe barna med å bli mer følelsesmessig robuste. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 3 – Læreplanen i matematikk på tre minutter

I læreplanen finner vi informasjon om hva elevene skal lære på skolen. Hvert skolefag har en læreplan som beskriver hovedområder og kompetansemål i faget. Her får du et kjapt blikk på læreplanen i matematikk. Les mer her.

Godt Nytt År!

Ønsker alle elever velkommen til første skoledag, tirsdag 6.januar kl.08.30.

Mandag er planleggingsdag for lærerne.

Med vennlig hilsen

Rektor Bianca Halvorsen

Foreldrepulsen uke 51 – En ekstra rundt bordet

Foreldrepulsen uke 50 – ungdom og rus

Mange ungdommer møter rus for første gang på ungdomsskolen. Som foreldre er det viktig å prate med barna om rus, ha et bevisst forhold til eget rusbruk og være oppmerksom på signaler om rusbruk hos ungdommen. Det kan være tøft å stå i mot gruppepress om rusbruk. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 49 – Anbefalinger om fysisk aktivitet for barn og unge

I de nye anbefalingene til Helsedirektoratet presiseres det hvor viktig det er å redusere stillesitting blant barn. Barn og unge bør være fysisk aktive minimum 60 minutter med moderat eller høy intensitet hver dag. Både organiserte aktiviteter og hverdagsaktivitet hjelper til med å holde barna i god fysisk form. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 48 – Digital lesing

De fleste barn og unge i dag leser mer på skjerm enn de gjør på papir. Boka er i ferd med å bli forbigått av PC, nettbrett og mobiltelefoner. Hva kjennetegner digital lesing, og hvilke ferdigheter må barna ha for å manøvrere i en digital tekstkultur?

Å lese på skjerm kan virke motiverende for mange barn. Men digitale tekster krever som oftest mer av leseren enn de tradisjonelle trykte tekstene.

Les mer her.

Foreldrepulsen uke 47 – «Men alle andre får jo lov!»

Mange barn bruker argumentet om at andre barn får lov, om de møter en grense de er uenige i. Barn har sterk rettferdighetssans, og kan reagere sterkt om de oppfatter at barn rundt dem har andre regler enn dem selv. Snakk med barnet ditt og med andre foreldre om hvilke regler som bør gjelde. Les mer her.