Foreldrepulsen uke 47 – Digital lesing

De fleste barn og unge i dag leser mer på skjerm enn de gjør på papir. Boka er i ferd med å bli forbigått av PC, nettbrett og mobiltelefoner. Hva kjennetegner digital lesing, og hvilke ferdigheter må barna ha for å manøvrere i en digital tekstkultur?

Å lese på skjerm kan virke motiverende for mange barn. Men digitale tekster krever som oftest mer av leseren enn de tradisjonelle trykte tekstene.

Les mer her.

Foreldrepulsen uke 46 – «Men alle andre får jo lov!»

Mange barn bruker argumentet om at andre barn får lov, om de møter en grense de er uenige i. Barn har sterk rettferdighetssans, og kan reagere sterkt om de oppfatter at barn rundt dem har andre regler enn dem selv. Snakk med barnet ditt og med andre foreldre om hvilke regler som bør gjelde. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 45 – fem tips for å forbedre engelsken

Mange foreldre synes det er vanskelig å hjelpe barna med engelskopplæringen. Her finner du forslag til hvordan dere kan øve på å forbedre ordforråd, grammatikk og uttale.

Foreldrepulsen uke 45 – Hva betyr elevmedvirkning?

Alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt. Elevmedvirkning er et viktig prinsipp i norsk skole. Det betyr at elevene skal få uttale seg, delta i og ha innflytelse på det som angår dem på skolen. Hvordan foregår det? Les mer her.

Foreldrepulsen uke 44 – presentasjon i klassen

Muntlige framføringer er en stor del av skolehverdagen for elever på alle trinn. Elevene skal også vurderes på sine presentasjoner etter hvert. Hvordan kan foreldre veilede og hjelpe barna med å forberede seg til disse framføringene?
Les mer her.

Yrkesmesse i Vardø

10.klasse reiser på yrkesmessa i Vardø 5.-6. november. For mer informasjon, les her: Vardø yrkesmessa (ligger også under «Om skolen» –> «sosiallærer og rådgiver».

Foreldrepulsen uke 43 – «Tweens» – mellom barndom og ungdom

Ikke helt barn, ikke helt tenåring. Aldersgruppa mellom 8 og 12 år kalles ofte for «tweens» – fra det engelske uttrykket «in between» – mellom. De står i en brytningstid og veksler mellom å være store og små. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 42 – På kant med læreren

Det er uunngåelig at det oppstår konflikter mellom hjem og skole i blant. Kommunikasjonen mellom foreldre og lærer kan bli vanskelig, og tillitsforholdet står i fare. Hvordan kan man forebygge og håndtere slike konflikter – til barnets beste? Les mer her.

Foreldrepulsen uke 41 – Hvorfor lykkes jentene?

Jenter får bedre karakterer på skolen enn gutter i de fleste fag. Hvorfor er det slik? Jentene har færre atferdsproblemer, leser bedre og tilpasser seg bedre arbeidsmåtene i skolen. Hvilke forklaringer finnes på disse forskjellene? Les mer her.

Foreldrepulsen uke 40 – vær et godt netteksempel

Barn og unge deler bilder, videoer, meninger og tanker med hele verden på internett. Som foreldre må vi gå foran som gode eksempler på hvordan man skal unngå å utlevere seg selv og andre, og opptre etisk varsomt på nett. Les mer her.