Foreldrepulsen uke 13 – Hvorfor uteundervisning?

Ved å flytte undervisningen ut av klasserommet, åpner det seg nye muligheter for læring. Uteundervisning styrker motivasjon og forståelse, og tilbyr variasjon i skoledagen. Atferdsproblemene blir mindre og de stille elevene blir mer aktive utendørs. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 12 – Læreplanen i norsk på tre minutter

I læreplanen finner vi informasjon om hva elevene skal lære på skolen. Hvert skolefag har en læreplan som beskriver hovedområder og kompetansemål i faget. Her får du et kjapt blikk på læreplanen i norsk.

Foreldrepulsen uke 11 – Kostholdsjungelen

Det florerer av kostholdsråd i alle kanaler. Som forelder vil man det beste for barnet sitt, og i blant kan det være vanskelig å vite hvilke råd man skal følge. Her finner du kvalitetssikrede anbefalinger om kosthold fra norske helsemyndigheter. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 10 – Mobbeprogrammer og tiltak

Arbeid mot mobbing er en viktig del av skolens oppgave. For å jobbe systematisk med å skape et inkluderende læringsmiljø hvor elevene kan føle seg trygge, velger mange skoler å innføre programmer mot mobbing. Her kan du lese litt om hva disse programmene innebærer, og hva slags tiltak som settes inn på programskolene. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 8 – Ett barn – to språk

Å være tospråklig har mange fordeler. Flerspråklighet er en ressurs, og barnas flerspråklige utvikling bør støttes og oppmuntres. Språket er bærer av identitet, kultur og fellesskap. Barn som vokser opp i en flerspråklig familie får gjerne et ekstra bevisst forhold til språk. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 7 – Utdanningsvalg – hva skal jeg velge?

Når våren nærmer seg, skal tiendeklassingene ta et viktig valg for framtida. Valg av utdanning og yrke er en vanskelig avgjørelse for mange ungdommer. Som foreldre kan dere være en viktig samarbeidspartner og støttespiller i dette valget. Les mer her.

Kreativitet fra 5.klasse

I engelsk har 5.kl jobbet med temaet «Kjæledyr» og resultatet ble en fargerik utstilling som består av «Chat forum about pets», «Fact files» og  «A little bat about me», som er klassepresentasjon gjennom leseforståelse og fargelegging.

 

 

20141212_093243 20141212_093307 20141212_093416

Foreldrepulsen uke 6 – Når leksene blir et slit

Lekser skal ikke bare være slit! Av og til oppleves leksebyrden uoverkommelig for barnet. Da er det viktig med en god dialog med lærer, og at barnet får støtte og veiledning fra foreldrene. Her får du råd til å hjelpe barnet å takle leksene på en god måte. Les mer her.

Kjære alle elever og lærere på alle trinn ved skolen vår!

I uke 6 er det den store Fiskeriuka i Båtsfjord.

Da skal det skje mye rundt omkring i Båtsfjord og på skolen vår!

Onsdag, 4.februar blir det fiskesuppe til alle på huset! 

I den anledning vil rektor utlyse en konkurranse!

Hver klasse skal dekorere døra inn til klasserommet sitt og området rundt.

Tema er: «PÅ HAVET OG I HAVET».

En jury bestående av rektor og noen hemmelige agenter,

vil velge ut en vinner på mellomtrinnet og en vinner på ungdomstrinnet.

Premien er Pizza til hele klassen! 

Lykke til! 

Hilsen rektor Bianca

 

Foreldrepulsen uke 5 – Å lese for å lære

Nøkkelen til ditt barns videre læring ligger i leseferdighetene. Gjennom lesingen skal barnet få kunnskap, trekke ut informasjon og forstå det han eller hun har lest. Hvordan kan foreldre støtte oppunder lesing for læring? Les mer her.