Foreldrepulsen uke 22 – «Hvordan har du hatt det på nettet i dag?»

Barn kan oppleve både spennende og ubehagelige ting på nett. Mobiltelefoner og digitale møteplasser har blitt en arena hvor også mobbing foregår, og det er viktig at voksne er i kontakt med barnas nettverden. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 21 – Søsken – rivaler og bestevenner

Søsken er våre første venner. Å vokse opp med søsken kan være en kilde til glede, frustrasjon, kjærlighet, sjalusi og konflikthåndtering. Hvordan kan foreldre legge til rette for at søskenforholdet skal utvikle seg positivt? Les mer her.

Foreldrepulsen uke 20 – Hva er et driftsstyre?

Driftsstyret på skolen er involvert i viktige beslutninger om skolens drift og innhold. Der samles alle partene i skolen for å diskutere og vedta saker som berører blant annet budsjett, strategiplaner, skolemiljø og samarbeid med hjemmet. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 19 – Læreplanen i engelsk på tre minutter

I læreplanen finner vi informasjon om hva elevene skal lære på skolen. Hvert skolefag har en læreplan som beskriver hovedområder og kompetansemål i faget. Her får du et kjapt blikk på læreplanen i engelsk.

Foreldrepulsen uke 18 – Håndtering av legemidler i skole og SFO

Noen barn har behov for å ta medisiner i løpet av den tiden de er på skole eller SFO. Av og til trenger også barnet hjelp med å passe tiden og få i seg medisin på riktig måte. Det finnes nasjonale retningslinjer som sier noe om hvordan dette skal håndteres. Les mer her.

Skolerute 2015-2016

Skoleruta for neste skoleår har kommet! SKOLERUTE 2015-2016

Studietur til Russland

Onsdag 22.04.14 reiser 22 elever fra 8. og 9. klasse til Russland for å delta i samarbeidsprosjektet «Russisk åpner dører…»  Programmet for turen finner dere her: 1PROGRAMMA 23-260415

Foreldrepulsen uke 17 – Foreldrenettverk skaper trygghet

Foreldrene i en skoleklasse har én ting til felles – omsorg for barnet sitt. Når foreldrene deler erfaringer, blir kjent med hverandre og snakker sammen, virker det forebyggende for mobbing og ekskludering. Trivselen øker, og konflikter kan bli forhindra ved utvikling av felles normer. Les mer her.

Båtsfjord skole – en mobilfri skole!

Båtsfjord skole har i lengre tid arbeidet med prøveprosjektet «Mobilfri skole», initiert av rektor. Temaet har vært oppe i kollegiet, elevrådet og FAU, og alle er positive til å prøve dette i en periode. Prosjektet går ut på at ingen elever får ha med eller bruke mobilen sin i løpet av skoledagen.

Prøveprosjektet starter opp Mandag 13.april og vil gå frem til sommerferien.

Begrunnelse for prøveprosjektet:
* Forhindre mobbing
* Utvikle sosial kompetanse

Les mer her: Mobilfri skole.

Mvh Rektor Bianca Halvorsen

Foreldrepulsen uke 16 – Når ulykker skjer på skolen

Heldigvis er det sjelden det skjer alvorlige ulykker i norske skoler. Som oftest er det skraper og sår som kan håndteres på stedet. Men skulle det skje noe alvorlig, har skolene rutiner, retningslinjer og forsikring for å ivareta barna. Les mer her.