Godt nytt skoleår!

Vi er nå kommet godt i gang på Båtsfjord skole. Som ny rektor er dette starten på en spennende reise. Jeg overtar etter Bianca som har fått mye på plass, og nå gjelder det å bygge videre på dette. Vi er 10 nye ansikter blant de ansatte på skolen og er blitt tatt godt i mot av både øvrige ansatte, elever og foreldre. Vi nyansatte er meget fornøyde med måten vi er blitt tatt i mot av Båtsfjordsamfunnet!

For meg som rektor er det særlig viktig at elevene opplever et trygt skolemiljø. Kommunen og skolen har nulltoleranse overfor mobbing!

En trygg skole gir grunnlag for økt læring, og vi skal sørge for at elevene kan lykkes også faglig når de søker seg over i videregående skole.

Jeg ønsker dere alle lykke til med et nytt skoleår!

Børre St. Børresen, rektor

God sommer!

Jeg takker for meg som rektor ved Båtsfjord skole og ønsker alle en herlig sommer! Det har vært en flott opplevelse å bo her i Båtsfjord og arbeide ved skolen – en skole i forandring og ny utvikling. Takk for alle opplevelser og nye erfaringer jeg har fått – spesielt til de flotte lærerne og elevene ved skolen.

Med vennlig hilsen

Rektor Bianca Halvorsen

Foreldrepulsen uke 26 – Svømming redder liv!

Halvparten av norske tiåringer kan ikke svømme. I skolen er det gjort endringer i målene for svømmeopplæringen, som settes i verk fra skolestart 2015. Mange benytter sommeren til å utvikle og øve på svømmeferdighetene. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 25 – Ferdigheter for framtida

Skolen skal utdanne elevene til å fungere i framtidas samfunn og arbeidsliv. Hva slags kompetanse og ferdigheter blir viktige i årene som kommer? Hvordan kan dagens barn bli best mulig forberedt på kravene og forventningene i det samfunnet de skal jobbe og leve i? Hvordan bør skolen forberede barna på morgendagens samfunn? Les mer her.

Foreldrepulsen uke 24 – Skolehelsetjenesten

Alle norske skoler skal ha et tilbud om skolehelsetjeneste. Hva er skolehelsetjenestens formål og oppgaver, og hvordan kan foreldre eller skolebarn komme i kontakt med dem? Les mer her.

Foreldrepulsen uke 23 – Hvordan settes standpunktkarakterer?

Når det tiårige grunnskoleløpet avsluttes, skal elevene få vitnemål med eksamens- og standpunktkarakterer. Hva ligger bak disse vurderingene, og hvordan skal elevenes kompetanse måles? Les mer her.

Foreldrepulsen uke 22 – «Hvordan har du hatt det på nettet i dag?»

Barn kan oppleve både spennende og ubehagelige ting på nett. Mobiltelefoner og digitale møteplasser har blitt en arena hvor også mobbing foregår, og det er viktig at voksne er i kontakt med barnas nettverden. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 21 – Søsken – rivaler og bestevenner

Søsken er våre første venner. Å vokse opp med søsken kan være en kilde til glede, frustrasjon, kjærlighet, sjalusi og konflikthåndtering. Hvordan kan foreldre legge til rette for at søskenforholdet skal utvikle seg positivt? Les mer her.

Foreldrepulsen uke 20 – Hva er et driftsstyre?

Driftsstyret på skolen er involvert i viktige beslutninger om skolens drift og innhold. Der samles alle partene i skolen for å diskutere og vedta saker som berører blant annet budsjett, strategiplaner, skolemiljø og samarbeid med hjemmet. Les mer her.

Foreldrepulsen uke 19 – Læreplanen i engelsk på tre minutter

I læreplanen finner vi informasjon om hva elevene skal lære på skolen. Hvert skolefag har en læreplan som beskriver hovedområder og kompetansemål i faget. Her får du et kjapt blikk på læreplanen i engelsk.