10 B

Timeplan for 10B skoleåret 2017/2018

Arbeidsplan BJF2002 – 10B uke 45-46

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1. time  Engelsk  Språkfag  Matte  Norsk  Matte
2. time  Matte Språkfag  Samfunnsfag  Norsk  Språkfag
3. time  Matte  Norsk  Norsk  Engelsk  Samfunnsfag
4. time  Norsk  Samfunnsfag  Gym  Naturfag  Utdanningsvalg
5. time  Musikk  Engelsk Gym  Naturfag  Utdanningsvalg
6. time  KRLE  KRLE  Valgfag  Svømming
7. time  KHV  Valgfag Naturfag

Lærere i 10B

Sissel Garte: Kontaktlærer,engelsk, samfunnsfag, tysk

Linda Eriksen: Norsk og KRLE