Hva er formålet med en kartleggingsprøve?

Det viktigste målet med å la elevene gjennomføre kartleggingsprøver, er å fange opp de som har behov for ekstra hjelp. Kartleggings-prøvene er én av metodene skolene bruker for å finne ut hvem disse elevene er, og hva de har behov for.