Innkalling til møte om ungdomsmiljø

Mandag den 5. desember innkalles 10. klasse med foreldre til møte om ungdomsmiljø på Båtsfjord skole.

Tirsdag den 6. desember innkalles 9. klasse med foreldre til møte om ungdomsmiljø på Båtsfjord skole.

Full møteinnkalling ligger i lenken her: innkalling-til-mote-om-ungdomsmiljo

Vedlagt ligger også et referat fra et møte mellom klassekontakter i 9, kontaktlærere i 9, ledelsen og barne- og ungdomsleder. notat-fra-mote-om-rusbruk-og-utfordringer-blant-skoleungdom