Om skolen

Hvorfor velger vi Båtsfjord skole?

Uttalelser fra ansatte ved Båtsfjord skole

«Det jeg liker med Båtsfjord skole er at det er rom for å tenke nytt og annerledes. Jeg jobber som lærer på Båtsfjord skole fordi det er en skole i utvikling».

«Det jeg liker med Båtsfjord skole er at skolen ikke er større enn at man vet hvem alle elevene er».

«Jeg synes det er fint å jobbe på Båtsfjord skole fordi jeg har trivelige kollegaer 🙂 ».

«Jeg jobber på Båtsfjord skole fordi skolen har forstått at lesing er viktig for utviklingen i alle fag».

«Det jeg liker med Båtsfjord skole er Mediateket – skolens hjerte».

«Uansett hvilke prosjekt en arbeider med i klassen, stiller lokalsamfunnet og bedriftene alltid opp og hjelper så godt de kan».

«Du får jobbe med et «kulturelt» personale, som bidrar med sitt beste, både fra Norge og mange andre ulike land».

«Vi har mange fremmedspråklige elever som beriker vår skolekultur».

«Jeg er lærer på Båtsfjord skole fordi jeg trives godt i jobben, og får brukt min kompetanse i rikt monn! 🙂 »

«Jeg jobber på Båtsfjord skole fordi det ser ut til å være en trygg og god arbeidsplass der jeg får utviklet meg».

«Det jeg liker med Båtsfjord skole er at den er passe stor, men og passe liten, så det er lett å føle seg hjemme».

«Jeg trives på Båtsfjord skole fordi vi har flotte elever med engasjerte foreldre».

Hvorfor velger vi Båtsfjord?

«Jeg trives i Båtsfjord fordi her er det en flott natur, fine folk og barn har mange muligheter til å ha aktiviteter og hobbyer. Her kan man se nordlys, svømme i ishavet, være i snøstorm, plukke masse blåbær og multer og det er lett å få tak i kongekrabbe og fisk.» –Lektor ved Båtsfjord skole

«Jeg trives i Båtsfjord fordi det er et sted der barna kan få en trygg og god oppvekst» –Inspektør ved Båtsfjord skole

«Jeg trives i Båtsfjord fordi det er mye man kan gjør på fritida – selv om plassen ikke er så stor» –Adjunkt med tillegg ved Båtsfjord skole

 «Jeg trives i Båtsfjord fordi det er mindre stress her enn andre steder. Det som er fint med Båtsfjord er at alt er i gangavstand.»
-Bibliotekar ved Båtsfjord bibliotek og Båtsfjord skole

«Jeg trives i Båtsfjord fordi det er min fødeby og tilbudene er mange og folket er hyggelige» –Lektor ved Båtsfjord skole

Hvem er vi?

Båtsfjord skole er en av 9 virksomheter i Båtsfjord kommune, som er Fiskerihovedstaden. Her kan du lese mer fakta om kommunen:

Båtsfjord kommunes brosjyre 2014

Båtsfjord kommunes brosjyre 2014 Engelsk

Båtsfjord skole er Båtsfjords eneste grunnskole for elevene i 5. – 10. klasse, med i alt 175 elever, 35 ansatte, hvorav 29 lærerårsverk

  • Båtsfjord skole er en skole i utvikling, med fornøyde elever og dyktige lærere.
  • Båtsfjord skole deltar fra august i det landsomfattende programmet Ungdomstrinn i utvikling.
  • Her er satsningsområdet Klasseledelse og Skriving.
  • Båtsfjord skole deltar også i veiledning gjennom Veilederkorpset, UDIR.