Helsesøster

Helsesøster Pirkko Johansen er tilgjengelig på kontoret sitt i 2. etg hver torsdag fra 08.30-11.40.

  • Åpen dør for elevene
  • Gruppe-/individuelle samtaler med elevene etter behov
  • Undervisning/helseopplysning i grupper/klasse i følge anbefalinger fra helsedirektoratet/ønske fra lærere
  • Delta i et tverrfaglig samarbeid for elever med spesielle behov.
  • Utføre faste pålagte oppgaver:

5. klasse: Undervisning/samtalegrupper om pubertet etter avtale med kontaktlærer

6. klasse: Vaksinasjon mot meslinger, røde hunder og kusma (MMR)

7. klasse: Vaksinasjon av jenter mot HPV-infeksjon og livmorhalskreft (HPV)

8. klasse: Målrettet undersøkelse av enkelte elever på bakgrunn av meldte/observerte behov, veiing og måling av alle elever, tilbud om oppfølging dersom barnet er i ferd med å utvikle overvekt eller fedme

9. klasse: Undervisning i seksualitet, prevensjon og seksuelt overførbare sykdommer (SOS) etter avtale med kontaktlærer

10. klasse: Vaksinering mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (dette er nytt, tidligere bare poliovaksine), utlevering av vaksinasjonskort

 

Skolehelsetjenesten er forankret i kommunehelsetjenesten, loven og i forskrifter om skolehelsetjenesten. Skolehelsetjenesten ønsker å være en ressurs og støttespiller for elevene i fht lidelser og problemer av fysisk, psykisk og sosial art. Tjenesten er gratis, elevene får ikke fravær. Det kan være nødvendig med avtale på forhånd.

 

HELSESØSTER vil kunne gi råd og veiledning blant annet om ernæring, fysisk aktivitet, psykisk helse, hygiene, pubertet rusmidler og tobakk, sorg, mistrivsel, mm. Helsesøster har taushetsplikt, og fortrolige opplysninger vil ikke bli gitt videre uten samtykke.

 

HELSESØSTER kan ved behov formidle henvisning til fysioterapeut, lege, øre-nese-hals, øyelege, PPT, BUP. Dette vil bli gjort i samarbeid med foresatte/elevene. Syn og hørsel kan tas etter forespørsel fra elev, foresatte og lærer. Helsesøster kan delta på foreldremøte etter forespørsel.

 

Helsesøster vil gi elevene informasjon om tilbudet klassevis.

Dere oppfordres til å ta kontakt med helsesøster ved spørsmål og bekymring vedrørende barnets helse og trivsel. 

 

Helsesøster ved skolen ønsker å gi et godt tilbud til elevene i samarbeid med foreldrene og skolen!

 

På helsestasjonen tlf 78985375, mob 99263876