Organisering av skoledagen

Skoledagen starter kl. 08.30 og slutter senest kl. 15.00. På onsdager og fredager slutter alle elevene kl. 13.15.
Her er en oversikt over hvordan skoledagen er organisert:

08.30-09.15 – 1. time
09.20-10.05 – 2. time

10.05-10.15 – pause

10.15-11.00 – 3. time

11.00-11.40 – spisepause

11.40-12.25 – 4. time
12.30-13.15 – 5. time

13.15-13.25 – pause

13.25-14.10 – 6. time
14.15-15.00 – 7. time