Sosiallærer og rådgiver

Under hele skolegangen kan det komme spørsmål og problemer som det trengs hjelp til å løse. Formålet med tjenesten er å hjelpe elevene med å finne seg til rette på skolen, til å løse vansker de har i forhold til skolen og orientere om videregående skole og yrker. Rådgiver har hovedansvaret for alle søknader til videregående skole.

Sosiallærer: Liv-Merete Edvardsen

Rådgiver: Inna Kristiansen

 

Informasjon fra sosiallærer

karieresamtale 2014

Vardø yrkesmessa