Skriv for liv!

Elevene på skolen vår har jobbet godt den siste uka på så mange felt. Størst betydning vil nok deres brev og tegninger få. De har nemlig satt seg inn i hva menneskerettigheter handler om. Amnesty International har også i år en kampanje som de kaller «Wright for right», eller som det er blitt kalt på norsk; Skriv for liv. Amnesty vier spesiell stor oppmerksomhet til 6 mennesker som på ulikt vis er blitt forfulgt, ettersøkt, fengslet uten rettsak eller torturert kun fordi myndighetene eller andre maktpersoner anser de som en trussel.

I disse dager samles alle brev og tegninger inn, og de sendes til Amnesty som sender de videre til pårørende. I tillegg har eleven skrevet brev til statsledere i Tyrkia, Egypt, USA, Peru, Malawi og Kina og bedt myndighetene om å verne de slik FNs menneskerettigheter forutsetter. Også disse brev sender Amnesty videre til de land det gjelder.

Dette skriveprosjektet er del av «Skriving i alle fag» som Båtsfjord skole satser på som del av «Ungdomstrinn i utvikling», ledet av ressurslærerne Inna Kristiansen og Atle Larsen. Dette prosjektet er ment å øke elevenes skriveferdigheter fra 5. – 10.trinn. Når elevene blir bedre til å skrive, øker de også leseferdighetene. Øker de leseferdighetene, blir alle fag enklere å forstå. Da står de også bedre rustet når de etter 10.trinn skal inn på videregående skole. «Skriving i alle fag» er et vinn-vinn-prosjekt for elevene. I tillegg er denne kampanjen fra Amnesty med på å øke elevenes  sosiale ferdigheter. Empati (forstå/sette seg inn i og bry seg om hvordan andre har det) er en sosial ferdighet som må trenes.

Elevene har i desember fått vist sine empatiske evner gjennom et meningsfullt skriveprosjekt. Vi håper at disse 6 menneskene de har hjulpet snart skal få sin frihet.

Og slik ser et av de mange, gode brevene ut: ( Takk til Hedda! 🙂 )

Mer om Amnesty sin aksjon her.https://www.amnesty.no/skrivforliv

Elevundersøkelsen starter i disse dager

Nå starter elevundersøkelsen for elevene på Båtsfjord skole. Elevene har fått med seg et informasjonsskriv som beskriver hva både elev og foreldre kan gjøre for å svare. Du finner brevet under Div. info. De får et brukernavn av læreren, og dette må de ta vare på til de har avsluttet undersøkelsen på nettet.

Elevene logger seg inn her. De svarer anonymt på de spørsmål de har et svar på. De kan svare hjemmefra, logge ut og fortsette å svare senere fra der de stoppet.

Undersøkelsen er helt anonym. Det er ikke mulig å finne ut hva den enkelte elev har svart. Elevene velger selv om de vil svare på alle spørsmål.

Foreldre: Her finner dere  mer informasjon .

Hopp over spørsmål som er beregnet for andre trinn enn det barnet ditt går på.

Les også om spørsmål som er tolkbare og må presiseres.

Innkalling til møte om ungdomsmiljø

Mandag den 5. desember innkalles 10. klasse med foreldre til møte om ungdomsmiljø på Båtsfjord skole.

Tirsdag den 6. desember innkalles 9. klasse med foreldre til møte om ungdomsmiljø på Båtsfjord skole.

Full møteinnkalling ligger i lenken her: innkalling-til-mote-om-ungdomsmiljo

Vedlagt ligger også et referat fra et møte mellom klassekontakter i 9, kontaktlærere i 9, ledelsen og barne- og ungdomsleder. notat-fra-mote-om-rusbruk-og-utfordringer-blant-skoleungdom

Skriving i alle fag

Båtsfjord skole har Skriving i alle fag som satsingsområde. I høst jobbet vi blant annet med samskriving, linjerespons og avsnitt skriving på alle trinn. Det vises på skolen at vi skriver i alle fag, ikke bare norsk.

_mg_8254

img_8257

 

_mg_8253

Russia and Norway: Points where cultures meet

18.april får Båtsfjord skole besøk av sin samarbeidsskole fra Murmansk.
20 elever og 4 lærere gleder seg til å bli kjent med norske elever, vårt samfunn og kultur. De skal i løpet av oppholdet blant annet besøke skoler, bedrifter og norske hjem. Utvekslingen startet i 2010 og årlig har alle elever på ungdomsskolen og videregående som har russisk som fremmedspråk deltatt. Prosjektet er finansiert av Båtsfjord kommune og Barentssekretariatet.
Program for uka ligger under: