Samarbeidsprosjekt med gymnasium nr.3 i Murmansk «On the other side of the camera!»

29.mars reiser  9 kl elever som studerer russisk som fremmedspråk til Murmansk.
Vi gleder oss til å bli kjent med russiske elever, russisk samfunn, kultur og filmtradisjoner. Vi skal i løpet av oppholdet blant annet besøke skoler, TV-selskap og russiske hjem. Russiske og norske elever skal lage korte filmer om Murmansk sammen.  
Utvekslingen startet i 2010 og årlig har alle elever på ungdomsskolen og videregående som har russisk som fremmedspråk deltatt. Prosjektet er finansiert av Barentssekretariatet.
 
Program for uka ligger under: program1