SAMARBEIDSPROSJEKT MED RUSSLAND «On the other side of the camera #2» Båtsfjord 24. – 27. September

24. September får Båtsfjord skole 21 russiske elever og 4 lærere på besøk. Målet med prosjektet er å lage en kort film om Båtsfjord og omegn. Elever i 9. og 10 kl på Båtsfjord skole, som studerer russisk som fremmedspråk, deltar i prosjektet. Dette innebærer en del ettermiddagsarbeid 25. og 26. september, noe elevene får avspasert senere.  Prosjektet er finansiert gjennom midler fra Barentssekretariatet. Detaljert program finner dere her info om prosjektet og program 2