Utviklingsarbeid

Ungdomstrinn i utvikling

 

Om den nasjonale satsingen og arbeidet ved Båtsfjord skole

 

Hva er Ungdomstrinn i utvikling?

Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsing og alle skoler med ungdomstrinn får tilbud om å delta. Skolene som deltar jobber med ett eller flere satsingsområder. Satsingsområdene er lesing, skriving og regning som grunnleggende ferdighet, og klasseledelse.

Båtsfjord skole har valgt skriving og klasseledelse som satsningsområder. Siden vi er en 5-10 skole gjelder denne satsingen alle trinn.

Dersom du ønsker mer info, kan du trykke på linken under.

infoark new

Ungdomstrinn i utvikling